Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

Lynx lynx

Râs

Cod Specie Natura 2000: 1361

Denumire științifică: Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

Denumire populară: Râs

Taxonomia speciei
Regn: Animal
Phylumul: Chordata
Clasa: Mamalia
Ordinul: Carnivora
Familia: Felidae
Genul: Lynx
Specie: Lynx lynx (Râs)

Lynx lynx – Râs

Descriere morfologică

Râsul eurasiatic (Lynx lynx) este considerat al treilea cel mai mare prădător din Europa, după urs și lup. Râsul are un corp scurt, picioare mari și lungi, un cap rotund cu gâtul scurt, urechi triunghiulare cu smocuri de peri lungi și negre și o coadă scurtă cu vârf negru. Dimorfismul sexual este pronunțat la râs, masculii fiind mai mari decât femelele. Greutatea adulților variază între 12 și 35 (până la 48 kg). Lungimea corpului este de 104-174 cm; înălțime la greabăn de 45-86 cm. Blana, cu excepția abdomenului care este alb-gălbui, este galben-roșcată, cu pete ruginii închis până la negre, mai mult sau mai puțin evidențiate. râsul merge pe degete, picioarele din față au cinci degete (al cincilea nu atinge solul), iar picioarele din spate au doar patru degete. Ghearele sunt ascuțite, puternice și retractile; ghearele picioarelor din față sunt instrumente perfecte pentru capturarea prăzii.

Răspândire (la nivel european și național)
și mărimea populației

Râsul (Lynx lynx) este una dintre speciile de feline cu cea mai largă răspândire. Cea mai mare parte a zonei sale se află în Rusia (Siberia), Asia Centrală și Europa. Pe baza datelor de distribuție existente și o serie de factori geografici, date ecologice, sociale și politice, râșii au fost grupați în 10 populații: Scandinavă (Norvegia, Suedia), Kareliană (Finlanda), Baltică (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Ucraina), Bohemia-Bavaria (Cehia, Germania, Austria), populația carpatică (Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, Romania, Serbia și Bulgaria), Alpină (Elveția, Slovenia, Italia, Austria, Franța), Jura (Franța, Elveția), Vosgi-Palatinat (Franța, Germania), Dinarică (Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina) și Balcanică (Iugoslvia, Albania, Serbia). Numărul total estimat de râși este de aproximativ 7600-8200 de indivizi. Pe baza rapoartelor naționale și actualizarea datelor de recensământ a populației, cea mai mare populație este populația Kareliană (2500 indivizi), urmate de populația Carpatică, populația Scandinavică și populația Baltică ( ± 2200 respectiv, ±1500 indivizi și ±1300 indivizi). Mărimea populației de râs din România este estimată ca fiind cuprinsă în intervalul 1.355 – 1.575 de exemplare.

Habitat

Râsul este un prădător de pădure având preferinţe pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuşti, dar prezenţa sa într-un anumit areal este determinată de prezenţa speciilor pradă. Deşi este considerată o specie de habitat forestier, râsul preferă habitatele forestiere în alternanţă cu păşuni sau zone cu arbuşti. Această alternanţă a habitatelor este mai mult prezentă în zonele de deal şi dealuri înalte şi mult mai putin caracteristică zonelor montane şi etajului molidişurilor. De asemenea, pe timpul iernii specia urmăreşte prada în zonele de refugiu din văile largi, cu enclave forestiere sau păşuni de suprafeţe mari. Pentru perioada de fătare şi creştere a puilor, râsul alege zone de pe versanţi împăduriţi cu pante mari, cu prezenţa stâncăriilor sau grohotişurilor, şi la distanţe reduse faţă de o sursa de apă.
Conform ordonanței de urgență nr. 57/2007 starea de conservare a unei specii reprezintă totalitatea factorilor ce acționează asupra unei specii și care pot influența pe termen lung distribuția și abundența populațiilor speciei respective. Starea de conservare este favorabilă dacă specia se menține și are șanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural și arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul apropiat.
Odată cu reintroducerea speciei în diferite țări, efectivele au crescut considerabil ajungând în anul 1998 la aproximativ 430.000 de exemplare (Nolet & Rosell 1998), apoi în 2002 populația a fost estimată la aproximativ 593.000 de exemplare (Halley & Rosell 2002), iar în 2006, estimarea minimă a fost de 639.000 de exemplare (Halley & Rosell 2002). În ceea ce privește statutul de conservare al castorul euroasiatic, acesta este considerat conform IUCN o specie puțin amenințată (eng. least concern), efectivele existente fiind suficient de mari. Astfel, ținând seama de mărimea efectivului total, specia nu poate fi considerată ca fiind periclitată în viitorul apropiat.

Hrănire
Atât castorul eurasiatic cât și cel nord‑american sunt animale strict erbivore.
Hrănirea se face în imediata apropiere a apelor, benzile laterale exploatate fiind până în 50 de metri, cu o medie de 20 de metri.
Castorul mănâncă un număr mare de specii lemnoase și erbacee. Contribuţia speciilor ierboase în alimentaţia castorului variază în funcţie de sezon și de regiunea ocupată. Ele reprezintă, în plan calitativ, o sursă nutriţională importantă. Deși cantitativ, proporţia este dificil de cuantificat, majoritatea autorilor consideră că vegetaţia ierboasă este elementul esenţial în alimentaţia de primăvară și vară.
Castorul preferă speciile moi și în special, plopul și salcia de dimensiuni mici (2–20 cm in diametru). Familia Salicaceae, cu cele două genuri – Populus și Salix, constituie hrana principală a castorilor, iar în interiorul genului, Populus tremuloides este specia cea mai căutată
Cantitatea de vegetale pe care o consumă în fiecare zi variază de la 0,5–1,3 kg, până la 1,8–2,5 kg. Castorul poate folosi circa 30% din celuloză și 40% din proteina consumată. În perioada fără zăpadă, când are posibilitatea să mănânce numai vegetaţie erbacee, castorul consumă 0,3–0,35 kg/zi.

Adăpost:
De-a lungul râurilor mari, dar și pe afluenţii ai căror maluri permit excavarea, castorii își amenajează adăposturile în mal.
Topografia terenului nu permite întotdeauna săparea tunelurilor astfel încât camerele adăpostului să fie situate deasupra nivelului apei. În acest caz, castorii construiesc adăposturi tip „căsoaie“ care prezintă un acoperiș din material lemnos amestecat cu mal și resturi vegetale. Rolul acoperișului este de a proteja tunelurile și de a asigura ventilaţia în interiorul adăpostului.
Locuinţele sunt renovate în fiecare toamnă, castorii folosindu‑se în acest scop de straturi alternante de ramuri, coajă, mlădiţe și mal, precum și de resturile rezultate în urma hrănirii.
Pe afluenţii cu debite reduse dar unde malurile permit săparea adăposturilor, castorii realizează un baraj pentru ridicarea nivelului apei, astfel încât intrarea în adăpost să fie sub apă. În unele cazuri sistemul de tuneluri este complex, acestea ramificându‑se la distanţe apreciabile față de locuinţă. În terenul stâncos, locuinţa este construită deasupra solului, iar tunelurile sunt acoperite cu material adăugat.

Reproducere
Castorul este monogam, nu prezintă dimorfism sexual și atinge maturitatea sexuală la vârsta de 21–24 luni.
Împerecherea are loc în ianuarie – martie, în apă. Gestaţia durează 105–107 zile. Femela dominantă din fiecare familie fată 2 până la 5 pui pe an, chiar dacă habitatul nu este dintre cele mai bune. Wilson, în populaţia pe care a studiat‑o, a înregistrat 16% din femele fertilizate la prima intrare în călduri, la vârsta de 12 luni. Femelele sunt receptive numai pentru 12 ore la fiecare ciclu.

Posibile amenințări pentru specie
Râsul este sensibil la defrișări. De-a lungul timpului, din cauza tăierii copacilor în vederea extinderii terenurilor agricole sau a zonelor urbane, acesta și-a pierdut o bună parte a habitatului. Totodată, specia este vânată excesiv pentru valoarea economică ridicată a blănii sale și din cauză că atacă orice animal și provoacă pagube turmelor de vite.
ROSCI 0042 Codru Moma
ROSCI 0195 Piatra Mare
ROSCI 0207 Postăvarul