Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

ACTIVITATI PROIECT

A1. STUDII DE INVENTARIERE, CARTARE ȘI DETERMINARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR SĂLBATICE ȘI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR ȘI NAȚIONAL DIN CELE 5 SITURI NATURA 2000 SUPRAPUSE PESTE 4 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL AFERNTE ACESTORA, LUATE ÎN STUDIU:

 • 1. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de plante şi habitate de interes comunitar din cele 5 situri Natura 2000 suprapuse peste 4 arii naturale protejate de interes național aferente acestora, luate în studiu;
 • 2. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar şi național din cele 5 situri Natura 2000 luate în studiu și a celor 4 arii naturale protejate de interes național aferente, luate în studiu;
 • 3. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile de interes comunitar şi naţional din cele 5 situri Natura 2000 și din cele 4 arii naturale protejate de interes național aferente, luate în studiu;
 • 4. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de carnivore mari de interes comunitar din cele 5 situri Natura 2000 luate în studiu;
 • 5. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de lilieci de interes comunitar din cele 5 situri luate în studiu;
 • 6. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de peşti de interes comunitar din siturile Natura 2000 luate în studiu;
 • 7. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de mamifere semiacvatice (vidră și castor) de interes comunitar din cele 5 situri Natura 2000 luate în studiu.

A2.STUDII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢILOR CU IMPACT ANTROPIC CE AFECTEAZĂ

SPECIILE ŞI HABITATELE DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ:

 • 1. Evaluarea activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar și național de pe raza celor 5 situri Natura 2000 și a celor 4 arii naturale protejate de interes național, aferente lor, din zona de implementare a proiectului;
 • 2. Evaluarea serviciilor ecosistemice ale celor 5 situri Natura 2000 luate în studiu.

A3.STUDII PRELIMINARE NECESARE FUNDAMENTĂRII PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU CELE 5 SITURI LUATE IN STUDIU:

 • 1. Studiul privind stabilitatea sistemelor ecologice de pe raza celor 5 situri Natura 2000 luate în studiu de proiect;
 • 2. Identificarea categoriilor de folosintă a terenurilor şi evidenţierea tipului de proprietate în cele 5 situri luate în studiu;
 • 3. Studii socio economice în cele 5 situri Natura 2000.

A4. ELABORAREA HĂRŢILOR GIS AFERENTE CELOR 5 PLANURI DE MANAGEMENT:

 • 1. Elaborarea hărţilor GIS aferente celor 5 planuri de management.

A5. ELABORAREA METODOLOGIILOR ŞI PROTOCOALELOR DE MONITORIZARE PENTRU SPECIILE ȘI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR ȘI NAȚIONAL DE PE RAZA CELOR 5 SITURI NATURA 2000 LUATE ÎN STUDIU:

 • 1. Elaborarea metodologiilor si protocoalelor de monitorizare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară și națională pentru fiecare arie naturală protejată luată în studiu;
 • 2. Elaborarea planurilor privind paza arealelor de pe raza celor 5 situri Natura 2000 luate în studiu.

A6. ELABORAREA ŞI EVALUAREA PLANURILOR DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU CELE 5 SITURI LUATE ÎN STUDIU SUPRAPUSE CU CELE 4 ARII NATURALE DE INTERES NAŢIONAL

AFERENTE:

 • 1. Elaborarea planurilor de management integrat pentru cele 5 situri luate în studiu suprapuse cu cele 4 arii naturale de interes naţional aferente;
 • 2. Evaluarea adecvată de mediu a celor 5 planuri de management integrat.

A7. ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE CONŞTIENTIZARE PRIVIND CONSERVAREA SITURILOR NATURA 2000 ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR:

 • 1. Activităţi de conştientizare şi educaţie ecologică destinate elevilor comunităţilor locale din zona de desfăşurare a proiectului;
 • 2. Activităţi de conştientizare, informare şi consultare destinate altor grupuri ţintă din cele 5 situri Natura 2000 vizate de proiect.