COMUNICAT DE PRESA

Loading

Lansare Proiect CARPASIT

5 Planuri de management pentru 5 Arii naturale protejate

Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul, cod SMIS 2014+ 123553, acronim CARPASIT

30.03.2020

Proiect ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul”, cod SMIS 2014+ 123553.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Proiectul CARPASIT se va implementa în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022.

În cadrul proiectului se vor elabora planuri de management, fundamentate științific, pentru 4 Arii naturale protejate din județul Brașov și 1 Arie naturală protejată din județele Bihor și Arad.

Proiectul va fi implementat de:

Lider: Fundația Carpați

Membru 1: Asociația pentru educație și conservarea naturii

Scopul proiectului

Scopul este protejarea și refacerea biodiversității prin serviciile oferite de siturile Natura 2000 vizate de proiect.

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin elaborarea și aprobarea a 5 planuri de management pentru 5 situri suprapuse cu 4 arii naturale protejate de interes național: ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman suprapus cu ariile naturale protejate de interes naţional Dealu Cetăţii-Lempeş (2.251.) şi Mlaştina Hărman (2.252), ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer (2.258.), ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvarul suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Muntele Postăvaru(2.253).

Rezultate așteptate:

Pentru fiecare din cele 5 situri Natura 2000 se va realiza câte un plan de management integrat fundamentat științific:

  • Studii ştiinţifice privind inventarierea, cartarea şi determinarea stării de conservare pentru: habitate şi plante, specii de nevertebrate, amfibieni și reptile, carnivore mari, lilieci, pești, mamifere semiacvatice de interes conservativ;
  • Studii de evaluare a activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ (comunitar și național);
  • Rapoarte referitoare la serviciile ecosistemice oferite de cele 5 situri;
  • Studii științifice privind stabilitatea principalelor ecosisteme din cele 5 situri;
  • Studii privind categoriile de folosință a terenurilor și evidențierea tipului de proprietate;
  • Studii socio-economice;
  • Bază de date și hărți GIS;

Valoare proiect: 6.568.612,75lei, din care cofinanțare UE 5.583.320,90lei

Siturile Natura 2000 (arii naturale protejate) vizate de proiect:

Județul Brașov:

ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman,

ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer,

ROSCI 0195 Piatra Mare şi

ROSCI 0207 Postăvarul

Județele Bihor și Arad:

ROSCI 0042 Codru Moma.

Date de contact

www.fundatiacarpati.ro

email: office@fundatiacarpati.ro

fundatiacarpati@gmail.com

www.carpasit.fundatiacarpati.ro

email: proiectcarpasit@gmail.com

Loading