1,245 vizitatori

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

ROSCI 0207 Postăvarul

ROSCI 0207 Postăvarul

Suprafața:

1.288,20 ha

Localizare:

Localizare: Regiunea biogeografică – Alpină, Regiunea administrativă – R12 Centru, județul Brașov.

ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2253 Muntele Postăvaru

PLANTE

 • Rododendron kotschii – Bujorel de munte

 • Daphne blagayana – Iederă albă

 • Angelica archangelica – Anghelică, Antonică sau Cucută mare

 • Pulsatilla montana – Dedițel de vânt

SPECII

 • MAMIFERE
  Cervus elaphus – Cerb carpatin
 • PĂSĂRI
  Tetrao urogallus – Cocoș de munte
  Corvus corax – Corb
  Buteo sp. – Șoricar comun

ROSCI 0207 Postăvarul

 1,246 vizitatori