COMUNICAT DE PRESA

Loading

Finalizare Proiect CARPASIT

5 Planuri de management pentru 5 Arii naturale protejate

Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul, cod SMIS 2014+ 123553, acronim CARPASIT

20.12.2023

 

Proiectul ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul”, cod SMIS 2014+ 123553 se finalizează la sfârșitul lui decembrie 2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

În cadrul proiectului s-au elaborat planuri de management, fundamentate științific, pentru 4 Arii naturale protejate din județul Brașov și 1 Arie naturală protejată din județele Bihor și Arad.

 

Proiect implementat de:

Lider: Fundația Carpați

Membru 1: Asociația pentru educație și conservarea naturii

Perioadă implementare: 01.01.2020 – 31.12.2023

Scopul proiectului

Scopul este protejarea și refacerea biodiversității prin serviciile oferite de siturile Natura 2000 vizate de proiect.

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin elaborarea și aprobarea a 5 planuri de management pentru 5 situri suprapuse cu 4 arii naturale protejate de interes național: ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman suprapus cu ariile naturale protejate de interes naţional Dealu Cetăţii-Lempeş (2.251.) şi Mlaştina Hărman (2.252), ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer (2.258.), ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvarul suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Muntele Postăvaru(2.253).

 

Rezultate în urma implementării proiectului:

S-au elaborat 5 Planuri de management fundamentate științific pentru fiecare din cele 5 situri Natura 2000 (arii naturale protejate) vizate de proiect:

Județul Brașov:

  • ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman,
  • ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer,
  • ROSCI 0195 Piatra Mare şi
  • ROSCI 0207 Postăvarul

Județele Bihor și Arad:

  • ROSCI 0042 Codru Moma.

 

Valoare proiect: 6.568.612,75lei, din care cofinanțare UE 5.583.320,90lei

Date de contact

www.fundatiacarpati.ro

email: office@fundatiacarpati.ro

fundatiacarpati@gmail.com

www.carpasit.fundatiacarpati.ro

email: proiectcarpasit@gmail.com

Loading