Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

În cadrul proiectului CARPASIT se vor elabora planuri de management, fundamentate științific, pentru 5 situri Natura 2000 suprapuse cu 4 arii naturale protejate de interes național.

Siturile Natura 2000 (arii naturale protejate) vizate de proiect:

Județele Bihor și Arad:

 • ROSCI 0042 Codru Moma

Județul Brașov:

 • ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman
 • ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
 • ROSCI 0195 Piatra Mare
 • ROSCI 0207 Postăvarul

3 din aceste situri Natura 2000 se suprapun peste 4 arii naturale protejate de interes național (rezervații):

 • ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman suprapus cu ariile naturale protejate de interes naţional:
  Dealu Cetăţii-Lempeş (2.251.)
  Mlaştina Hărman (2.252)
 • ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer (2.258.)
 • ROSCI0207 Postăvarul suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Muntele Postăvaru(2.253)

OM ȘI NATURĂ

În aceste zone se oglindește interacţiunea subtilă dintre activităţile omului şi natură, în cadrul peisajelor culturale.

Menținerea acestor arii protejate în forma naturală, în care sunt permise activitățile tradiționale, reprezintă cheia pentru realizarea unui management durabil al resurselor naturale și culturale.

Obiectivul principal de conservare care a stat la baza înfiinţării acestor arii naturale protejate îl constituie menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor, speciilor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale, oferind publicului posibilităţi de recreere sau turism.

Ce este Natura 2000

Natura 2000 este o rețea de arii naturale protejate desemnate de către Comisia Europeană. Aceasta reprezintă elementul central al politicii UE pentru natură şi biodiversitate. Este cea mai mare reţea de arii naturale protejate coordonată din lume, stabilită în baza prevederilor Directivei Habitate la nivelul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE 28).

Scopul reţelei este de a asigura supravieţuirea pe termen lung a celor mai valoroase şi ameninţate specii şi habitate.
Scopul ariilor speciale de conservare este de a asigura starea de conservare favorabilă a speciilor sau habitatelor pentru care au fost desemnate. Ţările au obligaţia de a monitoriza şi a raporta aceste aspecte la Comisia Europeană.

CONTRIBUŢIA NATURA 2000 LA BIODIVERSITATEA GLOBALĂ
Obiectivul general al Directivei Habitate şi Directivei Păsări, nu vizează doar oprirea declinului şi a dispariţiei speciilor şi habitatelor, ci refacerea lor astfel încât să se menţină pe termen lung. Reţeaua Natura 2000 asigură protecţia a cca. 2000 de specii ameninţate şi habitate naturale din Europa, pe o suprafaţă ce reprezintă aproape 20% din teritoriul UE 28 (inclusiv zona marină), contribuind la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin aderarea la Convenţia privind diversitatea biologică (CBD), respectiv atingerea obiectivelor Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2020, adoptată de Comisia Europeană în anul 2011.