341 vizitatori

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

REZULTATE PROIECT

Pentru fiecare din cele 5 situri Natura 2000 se va realiza câte un plan de management integrat fundamentat științific:

 • Studii ştiinţifice privind inventarierea, cartarea şi determinarea stării de conservare pentru: habitate şi plante, specii de nevertebrate, amfibieni și reptile, carnivore mari, lilieci, pești, mamifere semiacvatice de interes conservativ;
 • Studii de evaluare a activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ (comunitar și național);
 • Rapoarte referitoare la serviciile ecosistemice oferite de cele 5 situri;
 • Studii științifice privind stabilitatea principalelor ecosisteme din cele 5 situri;
 • Studii privind categoriile de folosință a terenurilor și evidențierea tipului de proprietate;
 • Studii socio-economice;
 • Bază de date și hărți GIS;
 • Metodologii și protocoale de monitorizare pentru speciile și habitatele de importanță comunitară și națională vizate de proiect;

Activităţi de conştientizare, educație ecologică, informare şi consultare în cele 5 situri Natura 2000 vizate de proiect:

 • Website;
 • Newsletter;
 • Activități cu elevii din comunitățile din zona ariilor naturale protejate;
 • Caravane de informare și participări la evenimente sociale/culturale;
 • Seminarii de informare: 2 Brașov și 2 Bihor (noiembrie 2020/noiembrie 2021)
 • Consultări draft planuri de management: iulie-august 2022
 • Consultări planuri de management: septembrie-octombrie 2022