Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

Ophiogomphus cecilia

Libelula verde

Cod Specie Natura 2000: 1037

Denumire științifică: Ophiogomphus cecilia

Denumire populară: Libelula verde

Taxonomia speciei:
Regn
Animalia
Clasa Insecta
Ordin Odonata
Familia Gomphidae

Ophiogomphus cecilia – Libelula verde

Descriere morfologică

Libelulă cu lungimea corpului de 50-60 mm, toracele verde, ochii verzi și abdomen negru cu galben.

Răspândirea (la nivel european și național)

Este larg întâlnită în centrul și nord-estul Europei dar este rară în vestul acesteia.
Nu există evaluări oficiale ale efectivelor populaționale naționale ale speciei.

Habitat

Ape curgătoare de munte sau ape mari de șes, cu substrat nisipos, limpezi, nepoluate și cu debit lent.

Lista Roșie IUCN: LC (risc scăzut)
Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II. și IV, Cod Natura 2000: 1037
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

Specia frecventează apele puțin adânci, curgătoare, cu substrat de nisip și pietriș. Femelele depun ouăle pe substratul nisipos, larvele preferând locuri diferite de cele preferate de adulți. Adulții nu petrec toată ziua pe suprafața luciului de apă, ci zoboară la adăpostul vegetației forestiere din proximitate pentru a vâna. Hrana adulților este compusă din alte insecte acvatice iar raza de zbor a masculilor este în jur de 400 de m.

ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman