Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

Euphydryas aurinia

Fluturele auriu

Cod Specie Natura 2000: 1065

Denumire științifică: Euphydryas aurinia

Denumire populară: Fluturele auriu

Taxonomia speciei:
Regn
Animalia
Clasa Insecta
Ordin Lepidoptera
Familia Nimphalidae

Euphydryas aurinia – Fluturele auriu

Descriere morfologică

Fluturi cu un ușor dimorfism sexual, femelele fiind mai mari decât masculii, cu anvergura aripilor de până la 50 mm. La fluturii tineri desenul aripilor este foarte variat ca formă și culori, în timp ce la adulți acesta este marcat de un caroiaj maro, galben și portocaliu. La început, ouăle sunt galbene după care se închid la culoare iar larvele sunt de culoare neagră.

Răspândirea (la nivel european și național)

Este o specie larg răspândită în zona Palearctică, coloniile acestei specii fiind localizate aproape în toată Europa însă lipsește în nordul Peninsulei Scandinavia, Peninsula Italică și insulele mediteraneene

Habitat

Mlaștinile umede din regiunile colinare și submontane.

Lista Roșie IUCN:
Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II. și IV., Cod Natura 2000: 1065
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

Specie monovoltină ce depune ouăle pe dosul frunzelor vegetației. Larva are șase vârste iar omizile sunt vizibile la sfârșitul lunii august. Împuparea are loc primăvara iar ieșirea adulților în mai-iunie.
Prezența speciei într-un anumit habitat este legată de specia gazdă – Succisa pratensis (șopârliță).

ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer