Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

Rosalia alpina

Croitor alpin

Cod Specie Natura 2000: 1087

Denumire științifică: Rosalia alpina

Denumire populară: Croitor alpin

Taxonomia speciei:
Regn
Animalia
Clasa Insecta
Ordin Coleoptera
Familia Cerambicidae
Rosalia alpina – Croitor alpin

Descriere morfologică

Corpul este gri-albăstrui iar pronotul și elitrele au un desen variabil de pete și benzi transversale negre. Pe fiecare elitră se găsesc trei pete de culoare neagră: o pată în partea anterioară, o pată sau o bandă transversală mediană și o pată mică în partea posterioară.
Lungimea corpului este de 15-40 mm, iar antenele sunt mai lungi decât acesta.

Răspândire (la nivel european și național)

Specia este întâlnită din Spania până în Caucaz.
În România, nu există date oficiale privind mărimea populațiilor acestei specii.

Habitat

Păduri de fag sau amestec de fag și alte specii.

Lista Roșie IUCN:VU (Vulnerabil)
Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II. și IV., Cod Natura 2000: 1087
Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

– Femelele depun ouă în crăpături sau în rănile scoarței arborilor bătrâni, în general pe exemplare moarte care încă nu au căzut la pământ și sunt poziționate în zone însorite. După ieșirea din ou, larva intră mai adânc în lemn, cam la 5-10 cm; dezvoltarea larvară durează 2-4 ani, depinzând de calitatea lemnului și de microclimatul zonei. Larva este cilindrică, albicioasă, ajunge la 4 cm, trăiește în interiorul lemnului iar înainte de ultima lor iarnă, larvele ies către suprafață, unde își rod un canal de ieșire, pe care îl astupă temporar. Adulții ies prin canalul ros și astupat de larvă, lăsând în lemn canale cu diametrul cam de un centimetru.

ROSCI 0207 Postăvarul

Loading