Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

Pholydoptera transsylvanica

Cosașul transilvănean

Cod Specie Natura 2000: 4054

Denumire științifică: Pholydoptera transsylvanica

Denumire populară: Cosașul transilvănean

Taxonomia speciei:
Regn
Animalia
Clasa Insecta
Ordin Orthoptera
Familia Tettigonidae
Pholydoptera transsylvanica – Cosașul transilvănean

Descriere morfologică

Cosașul măsoară 20-30 mm și are corpul castaniu întunecat. Pe frunte, atât masculii cât și femelele prezintă o dungă lată, în timp ce lobii din față ai toracelui sunt de culoare neagră cu o dungă de culoare deschisă pe marginea posterioară. Aripile sunt de culoare brună până la brun roșcată.

Răspândire (la nivel european și național)

Specia este întâlnită din estul Slovaciei, Ungaria, Ucraina și România până în Serbia și Croația.
În România, la nivelul anului 2012, studiile indicau prezența speciei în peste 200 de locații.

Habitat

Pajiști din poienile și lizierele de pădure din regiunile de munte.
Lista Roșie IUCN: LC (risc scăzut)
Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II. și IV., Cod Natura 2000: 4054
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.
Specie prădătoare ce consumă insecte mici sau larve. Adulții apar din a doua decadă a lunii iunie și se pot întâlni până spre finele lunii septembrie.

ROSCI 0207 Postăvarul

Loading