Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

Triturus vulgaris ampelensis

Triton comun transilvănean

Cod Specie Natura 2000: 4008

Denumire științifică: Canis lupus (Linnaeus, 1758)

Denumire populară: Lup

Taxonomia speciei
Regnul: Animalia
Clasa: Amphibia
Ordinul: Caudata
Familia: Salamandridae
Genul: Triturus
Specia: Triturus vulgaris (Triton comun transilvănean)

Triturus vulgaris ampelensis – Triton comun transilvănean

Descriere morfologică

Creasta dorsală este puțin înaltă (2-4 mm), dreaptă sau doar ușor vălurită. Apare în spatele ochilor, în regiunea occipitală, şi crește în înălțime atingând un maxim în zona cloacei. Coada se termină cu un filament negru, lung de câțiva milimetri. Destul de frecvent apar indivizi fără pete pe gușă sau abdomen, în special femele. Larvele sunt consumate de pești şi de insecte, adulții de către păsări, pești, reptile. Lipitorile din genul Herpobdella produc mortalitate atât în stadiul de adult, cât şi în cel de larvă. Dintre fungi, Saprolegnia atacă ouăle şi larvele, iar protozoarele, trematodele, nematodele parazitează larvele şi adulții.

Răspândire (la nivel european și național)
și mărimea populației

Este o specie endemică pentru România, răspândită în interiorul arcului carpatic. Este destul de comună în arealul său dar nu foarte abundentă, populațiile fiind în declin.

Habitat

Deteriorarea habitatelor reprezintă factorul principal al modificărilor numerice. Industrializarea masivă, în special dezvoltarea industriei extractive şi chimice reprezintă o gravă amenințare prin poluarea chimică cu cianuri şi metale grele şi prin favorizarea condițiilor de apariție a ploilor acide. Drenarea unor bălţi şi utilizarea de pesticide şi îngrășăminte au un impact negativ semnificativ asupra populațiilor. Introducerea peștilor (salmonide) în unele bazine de reproducere (Lacul Ighiel) a decimat populațiile de triton transilvănean. La marginea arealului subspeciilor Triturus vulgaris vulgaris şi Triturus vulgaris ampelensis se produce intergradarea.

ROSCI 0042 Codru Moma
ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer