Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

Vertigo angustior

Melcul cu gura îngustă

Cod Specie Natura 2000: 1014

Denumire științifică: Vertigo angustior

Denumire populară: Melcul cu gura îngustă

Taxonomia speciei:
Regn
Animalia
Clasa Gastropoda
Superfamilia Pupiloidae
Familia Vertiginidae
Melcul cu gura îngustă – Melcul cu gura îngustă

Descriere morfologică

Adulții au cochilia ovoid-eliptică, foarte îngustă, spira formată din 4,5-5 anfracte, puternic convexe, care cresc regulat, foarte fin și des striată, de culoare roșcat-brună, cu fantă ombilicală, apex obtuz. Cochilia are înălțimea de 1,6-1,8 mm și lățimea de 0,8-0,9 mm.

Răspândire (la nivel european și național)

Este întâlnită din sudul Peninsulei Scandinaviei până în apropierea Mării Mediterane, iar de la vest spre est, din Irlanda până la Marea Caspică.
La noi în țară, nu există date oficiale privind mărimea și răspândirea populațiilor acestei specii.

Habitat

Pajiști umede sau mlăștinoase, maluri calcaroase ale pâraielor, maluri ale râurilor sau lacurilor, mlaștini, dune costiere fixate sub pietre, mușchi, sub bușteni, printre crăpăturile arborilor bătrâni care se găsesc în apă.

Lista Roșie IUCN: NT (aproape amenințată)
Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II. și IV., Cod Natura 2000: 1014
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

Perioada de reproducere durează din mai până în septembrie iar femela depune aproximativ 100 de ouă. Ieșirea din ou are loc începând cu luna iunie, doar o parte din exemplare ajungând la maturitate în acest an.

ROSCI 0042 Codru Moma

Loading