Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

PROIECTUL CARPASIT

Rhysodes sulcatus

Gândacul de apă

Cod Specie Natura 2000: 4026

Denumire științifică: Rhysodes sulcatus

Denumire populară: Gândacul de apă

Taxonomia speciei:
Regn
Animalia
Clasa Insecta
Ordin Coleoptera
Familia Carabidae
Rhysodes sulcatus – Gândacul de apă

Descriere morfologică

Lungimea adulților variază între 6,8- 8,3 mm, au corpul cilindric și îngust de culoare maro-negricios până la roșcat. Antenele sunt moniliforme, capul este mic, cu ochii protuberanți iar pronotumul este relativ scurt. Elitrele sunt punctate iar picioarele închise la culoare sunt relativ scurte.

Răspândire (la nivel european și național)

Este considerată o specie relictă, cu un areal nedefinit momentan la nivel european.
La noi în țară, nu există date oficiale privind mărimea și răspândirea populațiilor acestei specii.

Habitat

Arboretele cu vârste mari de foioase și amestec de foioase cu rășinoase.

Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II. și IV., Cod Natura 2000: 4026
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

Timpul necesar dezvoltării complete de la ou la adult este de 2 ani, în același trunchi putând fi ocupat de larve de vârste diferite. Larvele populează lemnul bine descompus al trunchiurilor doborâte sau al cioatelor, aparent preferând situațiile foarte umede. Galeriile larvare sunt umplute cu rumeguș fin cu diametrul de 1,5-2 mm. Se pare că împuparea are loc în timpul verii, în alburn într-o cameră de împupare, căptușită cu un strat de rumeguș fibros ros de larve. Acest proces durează aproximativ 2 săptămâni, după care vor ieși noii adulți, puțin mobili, care vor ierna în /sub scoarța arborilor sau chiar în camerele de împupare.

ROSCI 0207 Postăvarul

Loading